Indholdsfortegnelse i dit speciale

I indholdsfortegnelsen opfører du alle kapitler i din afhandling samt kapitlernes sidetal.

Indholdsfortegnelsen sikrer at læseren af dit speciale eller bachelorprojekt har mulighed for at danne sig et overblik og hurtigt kan se hvilket kapitel begynder på hvilken side.

Vi anbefaler at du altid genererer en indholdsfortegnelse automatisk ved hjælp af Word. Denne metode sikrer at indholdsfortegnelsen ser ren og professionel ud. Desuden mindsker brugen af Word risikoen for fejl, og det er hurtigt og let at oprette og opdatere indholdsfortegnelsen.

Tydelige titler

Indholdsfortegnelsen viser din afhandlings systematiske struktur. Det er vigtigt at benytte tydelige titler på kapitler og sektioner. Læseren kan således se hvilken slags information han eller hun kan forvente.

Maksimum to sider

Indholdsfortegnelsen er en oversigt over din afhandlings forskellige dele. Oversigten skal levere overskuelighed for læseren. Derfor bør indholdsfortegnelsen fylde maksimum to sider.
Har du en indholdsfortegnelse som fylder mere end to sider? Så kan du evt. udelade undersektioner (fra 3. niveau) i indholdsfortegnelsen.

Hvad skal ikke medtages i indholdsfortegnelsen?

Forordet, abstract og indholdsfortegnelse skal ikke nævnes i indholdsfortegnelsen. De to førstnævnte er placeret før indholdsfortegnelsen. Læseren har allerede set disse to sektioner før han eller hun kommer til indholdsfortegnelsen.

Man indsætter ikke indholdsfortegnelsen fordi det ville være overflødigt at angive hvor indholdsfortegnelsen er placeret, der hvor man finder indholdsfortegnelsen.

Hvis du har mange bilag til din afhandling som kan medvirke til at indholdsfortegnelsen bliver uoverskuelig og for lang, kan du også udelade disse bilag fra indholdsfortegnelsen.
Du skal altid medtage litteraturlisten i indholdsfortegnelsen.

Tjekliste til indholdsfortegnelsen

Yderligere lister i din afhandling

Ud over at benytte en indholdsfortegnelse kan du også benytte en liste over tabeller og figurer, en liste over forkortelser samt en ordliste. Når du gør det, skal du benytte følgende rækkefølge:

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (15. december 2016). Indholdsfortegnelse i dit speciale. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/indholdsfortegnelse-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.