Anbefalinger i dit speciale

Dit speciale og andre akademiske opgaver kan indeholde anbefalinger til en kunde, virksomhed eller organisation. Disse anbefalinger relaterer sig til de problemstillinger du har beskrevet i introduktionen i dit speciale eller anden akademisk opgave.

Hvilke specifikke løsninger, baseret på dine resultater, er mulige – og hvilke foranstaltninger bør kunden tage? Med andre ord – hvad råder du kunden til at gøre ”i morgen”?

Anbefalinger er generelt indeholdt i et separat kapitel efter dit konklusions- og diskussionskapitel. Hvis din kunde foretrækker det, kan du også præsentere dine anbefalinger i en separat rådgivningsrapport.

Læs videre: Anbefalinger i dit speciale

Forskningsresultater i dit speciale

Så snart du er færdig med din forskning og dine analyser, kan du begynde at arbejde på et resultatafsnit til dit speciale, bachelorprojekt eller andre akademiske opgaver. Det er her du præsenterer hovedkonklusionerne af din forskning og svarer på dine forskningsspørgsmål eller tester dine hypoteser.

Læs videre: Forskningsresultater i dit speciale

Omskrivninger, citater og sammenfatninger i dit speciale

Når du skriver speciale og studieopgaver mere generelt, bruger du mange idéer og undersøgelser fra andre forskere. Evnen til at tage udgangspunkt i og videreudvikle ideer fra tidligere forskning er en central kompetence universitetsstuderende forventes at mestre.

Korrekt anvendelse af andres forskning i dit speciale, bachelorprojekt og akademisk arbejde mere generelt kan gøres på tre måder: ved at citere, omskrive og/eller sammenfatte vedkommendes arbejde.

Det er vigtigt at kende forskel på detaljerne, fordi du ellers risikerer at begå plagiat selvom du har gode intentioner. Vi har udarbejdet nedenstående guide for at give dig et fuldkomment overblik over hvordan de forskellige arbejdsformer skal udføres.

Læs videre: Omskrivninger, citater og sammenfatninger i dit speciale

Sådan undgår du plagiering

Plagiering er en form for svindel. Det er derfor meget vigtigt at forhindre plagiering. Når du begynder at skrive din afhandling, er du nødt til at gøre dig foranstaltninger for, at forhindre plagiering.

Skriv alle de kilder du har brugt ned med det samme, citer og omskriv korrekt og overhold reglerne om den referencestandard du skal bruge.

Læs videre: Sådan undgår du plagiering