Words and Phrases to Avoid in Academic Writing

Når du skriver dit bachelorprojekt eller speciale på engelsk betragtes mange ord, som normalt er acceptable i almindelig samtale, som upassende. Du bør undgå at bruge udtryk som er for uformelle, usofistikerede, vage, overdrevne eller subjektive, ligesåvel som unødvendige eller ukorrekte.

Det kan være svært at være opmærksom på når man skriver sin opgave på engelsk, som for de fleste danskere er et fremmedsprog. Derfor har vi lavet nedenstående guide over ord som ikke bør anvendes, samt alternativer til disse ord.

Dog bør du være opmærksom på, at disse retningslinjer ikke gælder når du citerer tekstmateriale fra dine kilder og interviews.

For uformelle

Akademisk arbejde indebærer typisk mere formel sprogbrug end det man finder i anden tekstmateriale eller hverdagslig samtale. De følgende engelske ord og fraser betragtes som værende for uformelle til at indgå i et bachelorprojekt eller speciale.

Taboo Eksempel Alternativ
A bit The interviews were a bit difficult to schedule The interviews were (difficult/somewhat difficult) to schedule
A lot of, a couple of A lot of studies (Many/several/a great number of/eight) studies
America A researcher in America A researcher in (the United States/the US/the USA)
Isn’t, can’t, doesn’t, would’ve (or any other contraction) The sample isn’t The sample is not
Kind of, sort of The findings were kind of significant The findings were (somewhat significant/significant to some degree)
Til, till From 2008 till 2012 From 2008 (until/to) 2012
You, your

(i.e. the second-person point of view)

You can clearly see the results One can clearly see the results

The results can clearly be seen

For usofistikerede

Nogle ord bør ikke anvendes fordi de ikke udtrykker en videnskabelig tone. For mange simple udtryk får din tekst til at fremstå for elementær, og du bør derfor overveje at bruge mere rammende udtryk når det er muligt..

Taboo Eksempel Alternativ
Bad A bad result A (poor/negative) result
Big, humungous A big sample A (large/sizable) sample
Get This model gets attention This model receives attention
Give This chapter gives an overview This chapter (provides/offers/presents) an overview
Good A good example A (useful/prime) example
Show The below figure shows The below figure (illustrates/demonstrates/reveals)

For vage

For vage udtryk får din tekst til at fremstå upræcis og kan forårsage tvetydige fortolkninger. Undgå udtrykkene nedenfor og prøv at udtryk dig så specifikt som mulig.

Taboo Eksempel Alternativ
Stuff People are concerned about their stuff People are concerned about their (belongings, possessions, personal effects)
Thing The report presents many things The report presents many (details/findings/recommendations)

For overdrevne

Akademisk arbejde er typisk usminket og direkte. Nogle temporale adverbier (såsom altid og aldrig), superlativer (såsom bedste og perfekte), og forstærkere (såsom meget) er ofte for overdrevne. De risikerer også at forfejle din argumentation – eksempelvis fremstiller du en betydelig fordring når du skriver at noget er perfekt eller aldrig sker.

Disse udtryk kan indimellem være nyttige, men brug dem sparsomt.

Taboo Eksempel Alternativ
Always, never Researchers always argue that Researchers (frequently/commonly/ typically) argue that
Perfect, best, worst, most, always, never (or any other superlative) The perfect solution to the problem (An ideal solution/one of the best solutions) to the problem
Very, extremely, really, too, so (or any other intensifier) This theory is extremely important This theory is (important/critical/crucial)

For subjektive

Nogle ord og udtryk afslører din egne holdninger eller fordomme. Hvis du eksempelvis skriver at noget tydeligvis vil ske, indikerer du at du mener tilfældet er tydeligt – i stedet for at fremstille fakta. Det er normalt kun passende at udtrykke din holdning i bestamte afsnit af en afhandling (navnligt forordet, og afsnit med anerkendelser og diskussion/refleksioner), så pas på med at bruge ord og udtryk som de forneden.

Taboo Eksempel Alternativ
Beautiful, ugly, wonderful, horrible, good, bad The literature review included many good articles The literature review included many articles
Naturally The participants naturally wanted to know The participants wanted to know
Obviously, of course The results obviously indicate The results indicate

Generelt unødvendige

Du bør stræbe efter at gøre dit akademiske arbejde så koncis som mulig. Undgå at tilføje ord og udtryk der ikke skaber mening, selvom du føler at de giver din tekst en mere raffineret føling.

Taboo Eksempel Alternativ
Has got/have got This thesis has got four chapters This thesis has four chapters
Serves to, helps to This chapter serves to explain This chapter explains

Generelt ukorrekte

Det er ikke usædvanligt at engelske ord og udtryk bruges på upassende måder, selv for de der har engelsk som modersmål. Hvis du støder på sådanne fejltagelser ofte nok kan du endda foranlediges til at tænke at de er korrekte – men det er vigtigt at du ikke lader dem snige sig ind i din skrivning.

Du bør også have i tankerne at nogle af disse fejltagelser relaterer sig til ting vi alle hører forkert ind imellem (på engelsk kan man eksempelvis komme til at høre would of i stedet for would have).

Taboo Eksempel Alternativ
Literally The students were literally dying to participate The students were (dying/very eager) to participate
Would of, had of The study would of considered The study would have considered

Andre tips

Generelt bør du også forsøge at undgå ord og udtryk som falder indenfor følgende kategorier:

  • Jargon (f.eks. “insider” terminologi som kan være for svære at forstå for læsere udenfor dit akademiske felt)
  • Klichéer (udtryk der betragtes som værende overanvendt, såsom ‘think outside of the box’ og ‘…but at the end of the day’.)
  • Hverdagslige forkortelser (f.eks. photos, fridge, phone, info)
  • Slang (f.eks. cops, cool)
  • Ord som ikke er kønsneutrale (f.eks. firemen, mankind)

Undtagelser

Refleksionsrapporter har indimellem en mindre formel tone; hvis du skriver en sådan behøver du muligvis ikke følge ovenstående retningslinjer i samme grad. Det kan også være tilfældet når du skriver forord eller anerkendelser til afhandlingen, da disse afsnit anvender mere personlig sprogbrug end resten af teksten.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (27. oktober 2016). Words and Phrases to Avoid in Academic Writing. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/akademisk-engelsk/taboo-ord-og-udtryk-akademisk-engelsk/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.