Taboo ord og udtryk i akademisk engelsk

Når du skriver dit bachelorprojekt eller speciale på engelsk betragtes mange ord, som normalt er acceptable i almindelig samtale, som upassende. Du bør undgå at bruge udtryk som er for uformelle, usofistikerede, vage, overdrevne eller subjektive, ligesåvel som unødvendige eller ukorrekte.

Det kan være svært at være opmærksom på når man skriver sin opgave på engelsk, som for de fleste danskere er et fremmedsprog. Derfor har vi lavet nedenstående guide over ord som ikke bør anvendes, samt alternativer til disse ord.

Dog bør du være opmærksom på, at disse retningslinjer ikke gælder når du citerer tekstmateriale fra dine kilder og interviews.

For uformelle

Akademisk arbejde indebærer typisk mere formel sprogbrug end det man finder i anden tekstmateriale eller hverdagslig samtale. De følgende engelske ord og fraser betragtes som værende for uformelle til at indgå i et bachelorprojekt eller speciale.

Taboo EksempelAlternativ
A bitThe interviews were a bit difficult to scheduleThe interviews were (difficult/somewhat difficult) to schedule
A lot of, a couple ofA lot of studies(Many/several/a great number of/eight) studies
AmericaA researcher in AmericaA researcher in (the United States/the US/the USA)
Isn’t, can’t, doesn’t, would’ve (or any other contraction)The sample isn’tThe sample is not
Kind of, sort ofThe findings were kind of significantThe findings were (somewhat significant/significant to some degree)
Til, tillFrom 2008 till 2012From 2008 (until/to) 2012
You, your

(i.e. the second-person point of view)

You can clearly see the resultsOne can clearly see the results

The results can clearly be seen

For usofistikerede

Nogle ord bør ikke anvendes fordi de ikke udtrykker en videnskabelig tone. For mange simple udtryk får din tekst til at fremstå for elementær, og du bør derfor overveje at bruge mere rammende udtryk når det er muligt..

Taboo EksempelAlternativ
BadA bad resultA (poor/negative) result
Big, humungousA big sampleA (large/sizable) sample
GetThis model gets attentionThis model receives attention
GiveThis chapter gives an overviewThis chapter (provides/offers/presents) an overview
GoodA good exampleA (useful/prime) example
ShowThe below figure showsThe below figure (illustrates/demonstrates/reveals)

For vage

For vage udtryk får din tekst til at fremstå upræcis og kan forårsage tvetydige fortolkninger. Undgå udtrykkene nedenfor og prøv at udtryk dig så specifikt som mulig.

Taboo EksempelAlternativ
StuffPeople are concerned about their stuffPeople are concerned about their (belongings, possessions, personal effects)
ThingThe report presents many thingsThe report presents many (details/findings/recommendations)

For overdrevne

Akademisk arbejde er typisk usminket og direkte. Nogle temporale adverbier (såsom altid og aldrig), superlativer (såsom bedste og perfekte), og forstærkere (såsom meget) er ofte for overdrevne. De risikerer også at forfejle din argumentation – eksempelvis fremstiller du en betydelig fordring når du skriver at noget er perfekt eller aldrig sker.

Disse udtryk kan indimellem være nyttige, men brug dem sparsomt.

Taboo EksempelAlternativ
Always, neverResearchers always argue thatResearchers (frequently/commonly/ typically) argue that
Perfect, best, worst, most, always, never (or any other superlative)The perfect solution to the problem(An ideal solution/one of the best solutions) to the problem
Very, extremely, really, too, so (or any other intensifier)This theory is extremely importantThis theory is (important/critical/crucial)

For subjektive

Nogle ord og udtryk afslører din egne holdninger eller fordomme. Hvis du eksempelvis skriver at noget tydeligvis vil ske, indikerer du at du mener tilfældet er tydeligt – i stedet for at fremstille fakta. Det er normalt kun passende at udtrykke din holdning i bestamte afsnit af en afhandling (navnligt forordet, og afsnit med anerkendelser og diskussion/refleksioner), så pas på med at bruge ord og udtryk som de forneden.

Taboo EksempelAlternativ
Beautiful, ugly, wonderful, horrible, good, badThe literature review included many good articlesThe literature review included many articles
NaturallyThe participants naturally wanted to knowThe participants wanted to know
Obviously, of courseThe results obviously indicateThe results indicate

Generelt unødvendige

Du bør stræbe efter at gøre dit akademiske arbejde så koncis som mulig. Undgå at tilføje ord og udtryk der ikke skaber mening, selvom du føler at de giver din tekst en mere raffineret føling.

Taboo EksempelAlternativ
Has got/have gotThis thesis has got four chaptersThis thesis has four chapters
Serves to, helps toThis chapter serves to explainThis chapter explains

Generelt ukorrekte

Det er ikke usædvanligt at engelske ord og udtryk bruges på upassende måder, selv for de der har engelsk som modersmål. Hvis du støder på sådanne fejltagelser ofte nok kan du endda foranlediges til at tænke at de er korrekte – men det er vigtigt at du ikke lader dem snige sig ind i din skrivning.

Du bør også have i tankerne at nogle af disse fejltagelser relaterer sig til ting vi alle hører forkert ind imellem (på engelsk kan man eksempelvis komme til at høre would of i stedet for would have).

Taboo EksempelAlternativ
LiterallyThe students were literally dying to participateThe students were (dying/very eager) to participate
Would of, had ofThe study would of consideredThe study would have considered

Andre tips

Generelt bør du også forsøge at undgå ord og udtryk som falder indenfor følgende kategorier:

  • Jargon (f.eks. “insider” terminologi som kan være for svære at forstå for læsere udenfor dit akademiske felt)
  • Klichéer (udtryk der betragtes som værende overanvendt, såsom ‘think outside of the box’ og ‘…but at the end of the day’.)
  • Hverdagslige forkortelser (f.eks. photos, fridge, phone, info)
  • Slang (f.eks. cops, cool)
  • Ord som ikke er kønsneutrale (f.eks. firemen, mankind)

Undtagelser

Refleksionsrapporter har indimellem en mindre formel tone; hvis du skriver en sådan behøver du muligvis ikke følge ovenstående retningslinjer i samme grad. Det kan også være tilfældet når du skriver forord eller anerkendelser til afhandlingen, da disse afsnit anvender mere personlig sprogbrug end resten af teksten.

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Din afhandling uden sprog- og sjuskefejl?

Få hjælp af en professionel Scribbr korrekturlæser.
Mere info & priser »
Trustpilot score på 9.8

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.