Almindelige fejl i akademisk engelsk

Når man skriver sit bachelorprojekt, speciale eller anden afhandling på engelsk, kommer man let til at gentage de samme fejl flere gange i løbet af teksten. Nedenfor kan du finde en række lister med fejl der ofte findes i engelsksproget akademisk arbejde, og derved forbedre dit engelske sprogbrug når du skriver.

Stavefejl

Selvom korrekturlæsningen i tekstprogrammer fanger de fleste stavefejl er de ikke altid fuldkommen pålidelige. Den følgende liste indeholder stavefejl som ofte forekommer i bachelorprojekter og specialer skrevet på engelsk.

Forkert Korrekt
acheive achieve
benifit benefit
concious conscious
definately definitely
dependant dependent
disatisfied dissatisfied
existance existence
focussed focused
heteroskedesticity heteroskedasticity
homogenus homogenous
imediate immediate
labratory laboratory
ocassionally occasionally
payed paid
posses possess
practicaly practically
precedure procedure
publically publicly
questionaire questionnaire
respondant respondent
seperate separate
skedesticity skedasticity
skewedness skewness
specificly, specifically
suceed succeed
therefor therefore
undoubtably undoubtedly
unforseen unforeseen
wether whether
wich which

Hyppigt forekommende sprogfejl

Når vi korrekturlæser engelske bachelorprojekter og specialer indeholder de ofte en eller flere af de nedenstående sprogfejl. Hvis du sikrer at din tekst ikke indeholder dem opnår du en langt bedre fremstilling.

Forkert Korrekt Hvorfor?
Researches were conducted. Research was conducted. Research is a non-count noun.
Further, the chance of bias is high. Furthermore, the chance of bias is high. Further does not mean “in addition”; furthermore does
The amount of variables may change. The number of variables may change. Use number with countable nouns (e.g., changes), amount with non-count nouns (e.g., air).
A MRI, a HR directive An MRI, an HR directive An abbreviation that starts with a vowel sound takes “an.”
The teenagers that The teenagers who Use who with people, that with things

Nedenfor gennemgår vi andre hyppige fejl i relation til ordklasser.

Adjektiver

Forkert Korrekt Eksempel
Are both similar Are similar Although the two cases are similar, they are not identical.
Politic Political Both economic and political factors were considered.
So called…, factor based… So-called…, factor-based… The so-called experts only conducted factor-based analyses.
Specially Especially The authors were especially interested in inflation pressures.

Capitalization

Forkert Korrekt Eksempel
Results Of The Interviews Results of the interviews or Results of the Interviews Additional information is presented in Table 9 (Results of the interviews).

Conjunctions and linking terms

Forkert Korrekt Eksempel
First of all, firstly First First, all participants were given a survey.
However … However, … However, most theorists disagree.
Like Such as Northern cities such as Oslo and Helsinki have long, dark winters.

Nouns/noun phrases

Forkert Korrekt Eksempel
Insights in Insights into The results offer valuable insights into the problem.
MNC’s, PC’s MNCs, PCs Most MNCs purchase thousands of PCs annually.
One criteria One criterion Although many criteria were considered, one criterion stood out
Research conclusion Research conclusions Chapter 6 contains the research conclusions.
Taxi’s, umbrella’s Taxis, umbrellas Taxis are often full of forgotten umbrellas.
The childs behavior, the parents attitude The child’s behavior, the parents’ attitude Although the child’s behavior was aggressive, her parents’ attitude was very relaxed.
Two analysis Two analyses Several analyses were conducted, but one analysis was most fruitful.
Two hypothesis Two hypotheses This thesis proposes many hypotheses.

Prepositions/prepositional phrases

Forkert Korrekt Eksempel
Besides, Next to In addition to In addition to building dams, the government also invested in roads.
From…till… From…to… The ages ranged from 18 to 24.
In the light of In light of The test was cancelled in light of the wind.
Per By The participants were grouped by height.
To what extend To what extent It is not known to what extent the subjects were being truthful.

Pronouns

Forkert Korrekt Eksempel
A person…their… A person…his or her (or his/her) A researcher should cite his or her sources.
You… One… If one reads the study, one may indeed be convinced

Punctuating numbers

Forkert Korrekt Eksempel
10.000,00 10,000.00 The price was exactly $10,000.00.
1960’s 1960s Many styles of music emerged in the 1960s.

Quantifiers

Forkert Korrekt Eksempel
A couple of A few, two/three, a handful of A few controversial questions were also included.
A lot of Many, much, several, a great deal of Much time was spent on the test.

Terms used in citations

Forkert Korrekt Eksempel
Et al, Et all. Et al. The mutation is thought to be widespread (Han et al., 1999)
Et al. has Et al. have Omar et al. have asserted that the effect is temporary.

Verbs/phrasal verbs

Forkert Korrekt Eksempel
Choose yesterday Chose yesterday The project manager chose her team before planning began.
Divide in Divide into This thesis is divided into seven sections.
Lead yesterday Led yesterday Although the Liberals currently lead in the polls, the Conservatives led last week.
Make a photo Take a photo The time was set to take photos at 20-second intervals.
Send yesterday Sent yesterday The email was sent to all employees.

Ord som tit blandes sammen

Hvilken skal anvendes? Korrekt Hvori består forskellen typisk?
Effect/affect The effect was strong; the drug affected all members of the experimental group. Effect = noun
Affect = verb
Personnel/personal The company’s personnel do not like to discuss their personal problems. Personnel = noun
Personal = adjective
Principal/principle The principal author outlined the theories and principles that arose from the study. Principal = adjective
Principle = noun
Were/where Where were you? Were = verb
Where = adjective

De ovenstående tips kan hjælpe dig med at forbedre dit engelsk generelt. Det næste skridt er at fintune din fremstilling afhængigt af om du bruger amerikansk, britisk eller australsk engelsk!

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Almindelige fejl i akademisk engelsk. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/akademisk-engelsk/almindelige-fejl-akademisk-engelsk/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.