Store bogstaver i titler og overskrifter

Når du skriver dit bachelorprojekt eller speciale på engelsk har du tre valgmuligheder for hvordan du bruger store bogstaver i titler og overskrifter: store bogstaver for alle centrale ord, stort bogstav i det første ord eller en kombination af begge.

De tre stilistikker i overskrifter

For det første kan du starte hvert centralt ord med store bogstaver.

Valgmulighed 1: Alle centrale ord med stort bogstav
Chapter 3 Literature Review
Section 3.1 History of Coffee Drinking
Section 3.2 Emerging Coffee Markets in North America
Section 3.2.1 High School and College Students
Section 3.2.2 Commuting Workers
Section 3.3 Competitors in the Hot Beverage Sector

Listen med genstande der betragtes som værende centrale er ret lang; den indeholder typisk alle navneord, stedord, adjektiver, verber og adverbier.

Det kan være lettere i stedet at fokusere på ord som typisk ikke betragtes som værende centrale (og derfor typisk heller ikke står med stort bogstav medmindre de står som første ord i en overskrift): artikler, (a, an, the), præpositioner (by, for, in), konjunktioner (and, or, because).

Valgmulighed 2: Første ord med stort bogstav
Chapter 3 Literature review
Section 3.1 A history of coffee drinking
Section 3.2 Emerging coffee markets in North America
Section 3.2.1 High school and college students
Section 3.2.2 Commuting workers
Section 3.3 Competitors in the hot beverage sector

Endelig er den tredje mulighed at bruge en kombination af de to andre muligheder. Du kan for eksempel bruge valgmulighed 1 til kapiteloverskrifter og valgmulighed 2 til underoverskrifter.

Valgmulighed 3: Stort bogstav efter niveau
Chapter 3 Literature Review (level 1)
Section 3.1 A history of coffee drinking (level 2)
Section 3.2 Emerging coffee markets in North America
Section 3.2.1 High school and college students (level 3)
Section 3.2.2 Commuting workers
Section 3.3 Competitors in the hot beverage sector

Skriv egennavne med stort bogstav uanset hvad

Formelle navne på folk, organisationer og steder skrives med stort bogstav uanset hvilken stilistik du bruger. Eksempelvis skrives ‘North America’ altid med store bogstaver i ovenstående eksempler.

Bemærk at bestemte modeller, teorier, og skolastiske programmer ikke betragtes som egennavne. Den eneste komponent der skal skrives med stort bogstav er navnet på den tilknyttede afsender når det er relevant.

  • Porter’s Five Forces Model
  • Einstein’s Theory of Relativity
  • the Realist school
  • Porter’s five forces model
  • Einstein’s theory of relativity
  • the realist school

Hvilken valgmulighed bør du følge? Hvis du følger APA stilens retningslinjer er der klare regler. Her bør du skrive alle centrale ord i niveau 1 og 2 overskrifter med store bogstaver, og kun det første ord i niveau 3 overskrifter.

Hvis du har valgfrihed vil vi anbefale valgmulighed 1 eller 3. Hvorfor? En årsag er bekvemmelighed, da du ikke behøver at foretage overvejelser og valg omkring hvad du skal skrive med stort bogstav. En anden årsag er at mange store bogstaver i en lang overskrift kan virke forstyrrende.

Husk at være konsekvent!

Uanset hvilken valgmulighed du vælger er det vigtigste at du følger de samme valg for store bogstaver i overskrifter og titler i resten af dit dokument. Det gælder ikke blot for de overordnede kapitler i din afhandling, men også for abstract, indholdsfortegnelse, lister med tabeller/figurer, anerkendelser, litteraturliste og bilag.

For at sikre at der ikke har sneget sig uoverensstemmelser ind kan du kigge på din indholdsfortegnelse. I og med at du kan se alle overskrifterne sammen får det let anomalier til at stå frem. Det er især tilfældet hvis du har brugt Microsoft Word til at generere indholdsfortegnelsen.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Store bogstaver i titler og overskrifter. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/akademisk-engelsk/store-bogstaver-titler-og-overskrifter/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.