Brug af tempus i akademisk engelsk

Hvornår man bør bruge bestemte tidsformer (tempus) i sit engelske bachelorprojekt og speciale er et udbredt problem, både for de som har engelsk som modersmål, og de som ikke har. Denne artikel har til formål at udlægge de basale anvendelser af forskellige tidsformer i akademisk arbejde.

Tidsformer kommunikerer en begivenheds placering i tid, og de forskellige tidsformer kan identificeres ved deres tilknyttede udgsagnsformer. På engelsk kan vi kategorisere tidsformer på to forskellige måder: for det første kan vi inddele efter past, present og future. For det andet kan hver af disse tidsformer antage fire aspekter: simple, perfect, progressive og perfect-progressive.

Nedenfor kan du få genopfrisket de forskellige engelske tidsformers funktioner og aspekter (bemærk at ‘perfect’ aspektet er kendetegnet ved brug af verbet ‘to have’ og ‘progressive’ aspektet ved verbet ‘to be’):

Tempus Funktion Eksempel
Simple Present used for facts, generalizations, and truths that are not affected by the passage of time “She writes papers for her classes.”
Simple Past used for events completed in the past “She wrote papers for her classes.”
Simple Future used for events to be completed in the future “She will write papers for her classes.”
Perfect Present used to emphasize an event whose consequences are still relevant “She has written papers for her classes.”
Perfect Past used to emphasize an event whose consequences were still relevant at an implied or stated past time “She had written papers for her classes (just before she switched universities).”
Perfect Future used to emphasize an event whose consequences will still be relevant at an implied or stated future time “She will have written papers for her classes (when she graduates).”
Progressive1 Present used to emphasize the continuing nature of an event (usually a temporary one) “She is writing her paper for her class.”
Progressive Past used to emphasize the setting of other events in the past “She was writing her paper for her class (when her pencil broke).”
Progressive Future used to emphasize the setting of other events expected to take place in the future “She will be writing her paper for her class (when we arrive).”
Perfect-progressive Present used to emphasize the continuing nature of events that ended recently and are still relevant “She has been writing her papers for her classes.”
Perfect-progressive Past used to emphasize the continuing nature of events that ended just before an implied or stated past time and that were still relevant at that time “She had been writing her papers for her classes (just before she switched universities).”
Perfect-progressive Future used to emphasize the continuing nature of events that will end just before an implied or stated future time and that will still be relevant to the that time “She will have been writing her papers for her classes (all night long by the time she finishes them).”

1 På engelsk kaldes Progressive også Continuous.

Tidsformer i en afhandling

Nedenfor kan du finde en tabel som udlægger de forskellige tidsformer der anvendes i afhandlinger på engelsk og de formål de som oftest anvendes med. Det er dog værd at bemærke, at ‘future’ og ‘progressive’ aspekterne er meget usædvanlige i akademisk arbejde.

‘Future’ tidsformen er ikke anvendt ofte fordi den har tendens til at bære en tone af høj forudsigelighed. I og med akademikere forventes at være forsigtige med deres påstande er det ofte (men ikke altid) upassende at udtrykke forudsigelser med en grad af sikkerhed.

For at løse dette problem kan du når du beskriver en fremtidig tidsform anvende andre modalverber end will som er det verbum der oftest bruges til at betegne fremtidige tidsformer.

Modalverber udtrykker mulighed og almene eksempler på engelske modalverber inkluderer will, shall, could, would, ought, can og may. De kan forekomme i enhver tidsform men indebærer specielle anvendelser, da mange af dem (med undtagelse af will og shall) ikke refererer med sikkerhed til noget som faktisk skete, sker eller vil ske.

‘Progressive’ aspekter er typisk fraværende fra akademisk arbejde af mindst tre årsager.

For det første er der i akademisk arbejde sjældent behov for at understrege at noget er fortløbende. For det andet anvendes ‘progressive’ aspektet ofte i konverserende engelsk, og kan derfor tilføje en uønsket uformel tone til teksten. Endeligt kan ‘progressive’ aspektet, medmindre forfatteren har specifikt brug for at understrege at noget er fortløbende, tvinge til overdreven brug af verbet “to be” og oppuste teksten med unødvendig brug af nutids participium (f.eks. Verber modificeret med “ing”, såsom “going”) hvor ‘simple’ aspektet ville være mere koncist – i stedet for “is going” (progressive), bruges “goes” (simple).

will er det ofte favorabelt at bruge andre modalverber, som hjælper dig med at vedligeholde en moderat tone. Eksempelvis kan du skrive “Our study suggests that the phenomenon may recur frequently” i stedet for “Our study suggests that the phenomenon will recur frequently,”. Alternativt kan du også bruge fremtidsformen, men tilføje et afdækkende ord for at være mere moderat: “Our study suggests that the phenomenon will probably recur frequently.”

Tidsform Almen anvendelse i akademisk engelsk
Present Simple Den tidsform som oftest anvendes i akademisk arbejde, da det generelt bekymrer sig om hvad der er og ikke er (f.eks er akademisk arbejde tit optaget med at etablere fakta indenfor et bestemt emneområde og at være i stand til at generalisere fornuftigt ud fra dette). Det er værd at bemærke at abstracts ofte bringes i nutidsform, selv når de kommunikerer information om andre afsnit som normalt bruger datidsform (som når et abstract beskriver hovedpointerne for studiets metodiske valg). Dette er fordi et abstract har til formål at oplyse om selve opgaven, som vil forblive uændret over tid. Det er også værd at bemærke at baggrundsinformation typisk beskrives i relation til den nuværende viden omkring et emne. Derfor er baggrundsinformation ofte angivet i nutidsform.
Past Simple Anvendes ofte i casestudier eller beskrivelser af historiske begivenheder. Det er desuden den tidsform som primært bruges i afsnit med metodologi og resultater, da de bør angive eksperimenter og procedurer som begyndte og endte i fortiden. Tidsformen findes desuden i konklusionen når der refereres til udarbejdelsen af disse eksperimenter og procedurer.
Future Simple I stedet for at bruge fremtidsformen som normalt bruger will er det ofte favorabelt at bruge andre modalverber, som hjælper dig med at vedligeholde en moderat tone. Eksempelvis kan du skrive “Our study suggests that the phenomenon may recur frequently” i stedet for “Our study suggests that the phenomenon will recur frequently,”. Alternativt kan du også bruge fremtidsformen, men tilføje et afdækkende ord for at være mere moderat: “Our study suggests that the phenomenon will probably recur frequently.”
Present Perfect Bruges som oftest i litteraturstudier hvor fokus er på at eksaminere arbejde foretaget i fortiden, som er relevant for tekstens nuværende betragtninger. Bruges også til at referere mere generelt til tidligere relevant arbejde, uanset hvilket afsnit disse referencer optræder i.
Past Perfect Bruges typisk ikke i akademisk arbejde med undtagelse af bestemte discipliner (såsom historie og litteraturvidenskab) som er nødt til at skelne skarpt mellem forskellige genstande i fortiden eller plottet i et narrativ.
Future Perfect Anvendes typisk ikke i akademisk engelsk (se note om Future Simple).
Present Progressive Dette og andre ‘progressive’ aspekter kan anvendes, for eksempel, i litteraturvidenskab hvor der er behov for at beskrive en karakters handlinger i en bestemt scene eller i filosofi når en forfatter gennemfører et tankeeksperiment, men det progressive aspekt anvendes typisk ikke i akademisk engelsk. Med mindre der specifikt er behov for at understrege en handlings fortløbende natur er det ofte favorabelt at konvertere til ‘simple’ aspektet. Eksempel kan du skrive “In this passage Dr. X says that…” i stedet for “In this passage Dr. X is saying that…”. Den første udgave er både mere koncis og formel.
Past Progressive Anvendes typisk ikke i akademisk engelsk (se note om Present Progressive).
Future Progressive Anvendes typisk ikke i akademisk engelsk (se note om Present Progressive).
Present Perfect-progressive Anvendes typisk ikke i akademisk engelsk (se note om Present Progressive)..
Past Perfect-progressive Anvendes typisk ikke i akademisk engelsk (se note om Present Progressive og Past Perfect).
Future Perfect-progressive Anvendes typisk ikke i akademisk engelsk (se note om Present Progressive og Future Simple).

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (26. oktober 2016). Brug af tempus i akademisk engelsk. Scribbr. Retrieved 11. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/akademisk-engelsk/brug-af-tempus-akademisk-engelsk/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.