Forskelle på US engelsk og britisk engelsk

Når du skriver dit bachelorprojekt eller speciale på engelsk skal du som noget af det første beslutte dig for hvilken engelsk stilistik du vil anvende.

De mest udbredte varianter er amerikansk engelsk, britisk engelsk og australsk engelsk.

Selvom de har mange regler til fælles er der også vigtige forskelle, som du forventes at være opmærksom på – særligt i forhold til stavning.

Denne artikel hjælper dig med at forbedre din stavning i henhold til den form for engelsk du anvender.

Hvorfor skal det være så besværligt?

Efter at Paris aftalen i 1783 sikrede amerikanerne uafhængighed fra Storbritannien, var sproget en vigtig del af at skabe en national identitet. Det førte, blandt andet, til mange variationer i stavning og tegnsætning.

Australien har også udviklet egne skriftlige konventioner. Selvom de australske konventioner til en vis grad kan virke til at være en middelgrund mellem amerikansk og britisk engelsk, har den britiske indflydelse betydet at de britiske konventioner står nærmest. Af de tre tilbyder australsk engelsk typisk størst fleksibilitet.

Basale forskelle i stavning

De følgende skemaer giver et hurtigt overblik over den foretrukne stavning af en række ord som ofte anvendes i akademisk arbejde.

Verber
USUKAustralia
analyzeanalyseanalyse
apologizeapologiseapologise
capitalizecapitalisecapitalise
categorizecategorisecategorise
characterizecharacterisecharacterise
colonizecolonisecolonise
endeavorendeavourendeavour
enrollenrolenroll
fulfillfulfilfulfil
globalizeglobaliseglobalise
honorhonourhonour
hypothesizehypothesisehypothesise
inquireenquireenquire
installinstalinstall
legalizelegaliselegalise
maneuvermanoeuvremanoeuvre
maximizemaximisemaximise
minimizeminimiseminimise
moldmouldmould
neutralizeneutraliseneutralise
optimizeoptimiseoptimise
paralyzeparalyseparalyse
plowploughplough
practicepractisepractise
privatizeprivatiseprivatise
randomizerandomiserandomise
realizerealiserealise
recognizerecogniserecognise
Verber i datid
USUKAustralia
canceledcancelledcancelled
channeledchannelledchannelled
labeledlabelledlabelled
modeledmodelledmodelled
traveledtravelledtravelled
Navneord
USUKAustralia
acknowledgmentacknowledgement(either)
aluminumaluminiumaluminium
artifactartefactartefact
behaviorbehaviourbehaviour
calibercalibrecalibre
centercentrecentre
colorcolourcolour
cooperationco-operation(either)
councilorcouncillorcouncilor
counselorcounsellorcounselor
defensedefencedefence
estrogenoestrogenoestrogen
fetusfoetusfoetus
fiberfibrefibre
flavourflavourflavour
humorhumourhumour
judgmentjudgementjudgement
laborlabourlabour
leukemialeukaemialeukaemia
licenselicencelicence
literlitrelitre
metermetremetre
neighborneighbourneighbour
organization(either)organisation
paleontologypalaeontologypalaeontology
programprogramme (but program if computer-related)program
sulfursulphursulphur
theatertheatretheatre
tiretyretyre
vaporvapourvapour
Adjektiver
USUKAustralia
agingageingageing
favoritefavouritefavourite
graygreygrey
livableliveablelivable
movablemoveablemoveable
orthopedicorthopaedicorthopaedic
salablesaleablesaleable
skepticalscepticalsceptical
sombersombresombre

Glem ikke: det vigtigste er at være konsekvent!

Hvert ord bør naturligvis staves på samme måde i hele dit bachelorprojekt eller speciale. Det er dog også vigtigt at du ikke sammenblander de forskellige engelske stilistikker.

Eksempler:

The defense minister first travelled to China in 2013. (US English/UK English)

The defense minister first traveled to China in 2013. (all US English)

The defence minister first travelled to China in 2013. (all UK English)

Derudover bør du anvende samme stavning for alle former af de ord du bruger i dit bachelorprojekt og speciale.

Eksempler:

The organization is headquartered in Osaka, but it usually organizes workshops in Tokyo. (all US English)

The colours of the samples varied greatly, but smallest sample was the most colourful. (all UK English)

Hvilken slags engelsk bør jeg vælge?

Nogle universiteter foretrækker en bestemt stilistik og det er derfor anbefaleligt at tjekke hos din skole.

Hvis du har valgfrihed er det bedst at skrive dit bachelorprojekt eller speciale med den stil der føles mest naturlig for dig.

Når du har truffet et valg, bør du sikre dig at det også er sproget du har valgt i dit tekstprogram.

Yderligere om forskellene

Hvis du vil vide mere om forskelle på stavning og tengsætning i de forskellige engelske stilistikker tilbyder tabellerne nedenfor et mere detaljeret overblik.

Husk dog på at reglerne ikke altid er skåret i sten – der er mange undtagelser, og konventioner er altid under forandring!

Stavning: Som det kan ses består variationerne typisk af et eller to bogstaver.

#USUKAustralia
aanvender -ize, -yze (e.g. quantize, analyze)foretrækker -ise, -yse (e.g. quantise, analyse), men er fleksibelbruger næsten altid ise, yse
b-er (e.g. center, meter, etc.)-re (e.g. centre, metre, etc.)Britisk anvendelse
canvender -or (e.g. honor, color, splendor)anvender -our (e.g. honour, colour, splendour)Britisk anvendelse
danvender –ction (e.g. connection)acceptabelt at anvende –xion (e.g. connexion)Amerikansk anvendelse
eforetrækker enkelte konsonanter (f.eks. canceled, focuses, appal), med bestemte undtagelser for ord hvis hovedstavelsen falder på dobbel konsonanten (e.g. willful)anvender dobbelkonsonanter (f.eks. focusses, cancelled, appall), med bestemte undtagelser (f.eks. wilful)Britisk anvendelse
ftit drops -e for modifikationer af ord (e.g. judge à judgment, live à livable)beholder generelt e for modifikationer af ord (e.g. judge à judgementlive à liveable)beholder -e: (e.g. judgement), ligesom britisk; men dropper indimellem -e: (f.eks. livable)
g-e foretrækkes normalt over -oe eller -ae (e.g. pediatrician, leukemia, etc.)-oe og -ae anvendes (e.g. paediatrician, leukaemia, etc.)Britisk anvendelse

Tegnsætning:  Her består hovedforskellen i om der bør bruges enkelt eller dobbelt citationstegn, og hvordan der tegnsættes i forhold til disse citationstegn.

#USUKAustralia
aDobbelt citationstegn (“x”), men skift mellem enkelt og dobbelt for citater i citater (e.g. She said, “This model has been called ‘the best.’”)Enkelt citationstegn (‘x’), but alternate with double for quotations within quotations (e.g. She said, ‘This model has been called “the best”’.)UK anvendelse
bTegnsætning optræder inden for citationstegn (e.g. “The best there is,” she said. or She said, “the best there is.”) undtagen når tegnsætning understreger forfatterens sætninger snarere end den talendes citation (e.g. Did she say, “the best there is”? or “She told them we are “the best there is”!)Punctuation optræder uden for citationstegn, undtagen når tegnsætningen er del af den originale citation (e.g. ‘The best there is’, she said. Men She said, ‘the best there is.’; also, Did she say, ‘the best there is’? but She asked, ‘the best there is?’)UK anvendelse

Bøjning af verber:  De forskellige engelske stilistikker kan variere i forhold til om bestemte singulære eller plurale verber bør bruges med bestemte navneord. Der er også uenighed om nogle verber i datidsform.

#USUKAustralia
aKollektivum (navneord som refererer til en gruppe af enkeltting) anvender verber som konjungeret for singulare navneord (e.g. The team is going to win. or The staff has decided. eller The team leads the charge.)Kollektivum (navneord som refererer til en gruppe af enkeltting) anvender verber som konjungeret for plurale navneord(e.g. The team are going to win. eller The staff have decided. eller The team lead the charge.)US anvendelse
bVerber anvender -ed endelser for simpel datid og tidligere particitum (f.eks. compel à compelled,spell à spelled,learn à learned) med undtagelse af normale irregulære verber (f.eks. take à took, hear à heard) Verber anvender -ed endings for simpel datid og tidligere particitum, men med flere undtagelser (f.eks.compel à compelled men spell à spelt,learn à learnt); irregulære verber konjugeres ensUK anvendelse

Forkortelser: Der er også uenighed om hvordan der bør anvendes punktum i forbindelse med forkortelser.

USUKAustralia
De fleste forkortelser af titel anvender punktum (f.eks. Doctor à Dr. Missus à Mrs. Honorable à Hon. Avenue à Ave.)Forkortelser af titel anvender udelukkende et punktum hvis forkortelsen ikke ender på hele ordets sidste bogstav (e.g. Doctor à Dr Missus à Mrs butHonourable à Hon. Avenue à Ave.)UK anvendelse
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Din afhandling uden sprog- og sjuskefejl?

Få hjælp af en professionel Scribbr korrekturlæser.
Mere info & priser »
Trustpilot score på 9.8

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.