Hvordan skriver man en forskningsansøgning?

Før du begynder at skrive dit speciale, er det sandsynligt, at du skal aflever et forudgående overblik – dette kaldes ofte en forskningsansøgning. Det er her, du beskriver, hvad du vil undersøge, og hvordan du vil gøre det.

Eftersom din forskningsansøgning udgør den røde tråd, som du skal følge gennem hele skriveprocessen, er det væsentligt, at du bruger tid på at overveje den. At have en god plan er halvdelen af arbejdet!

Det overordnede mål med forskningsansøgningen er at give din vejleder indblik i hvad du vil undersøge og hvordan du vil bære dig ad med dette.

Din forskningsansøgning skal fastlægge litteratur, problemformulering og forskningsspørgsmål, undersøgelsesmetode, hovedkilder til data samt de referencer, du vil bruge, når du skriver dit speciale.

Hvordan skal din forskningsansøgning se ud?

Din forskningsansøgning skal fastlægge litteratur, problemformulering og forskningsspørgsmål, undersøgelsesmetode, hovedkilder til data samt de referencer, du vil bruge, når du skriver dit speciale.

1. Læs aktuel litteratur

Led efter litteratur om emner, som du finder relevante for underbyggelsen af dine forskningsspørgsmål. Undersøg, hvad der allerede er blevet gjort, og led efter spørgsmål, som ikke er blevet besvaret.

2. Opstil en problemformulering og et hovedforskningsspørgsmål

Hvilket problem vil du beskæftige dig med, og hvilket hovedspørgsmål vil du udforske i dit speciale? Du skal også lave nogle underspørgsmål, som vil sætte dig i stand til at tackle hovedspørgsmålet trinvis.

3. Kortlæg en forskningsmetodik

Hvordan vil du besvare forskningsspørgsmålene i dit speciale? Hvilke metoder og materialer vil du bruge i denne proces? Disse emner skal behandles i den del af din ansøgning, der omhandler din forskningsmetode.

4. Kilder til data

Hvor vil du finde de data, du har brug for? Vil du konsultere ledende tidsskrifter? Hvordan vil du finde relevant litteratur?

5. Referencer

Inkludér en liste over artikler og andet materiale, som du har konsulteret under arbejdet med din forskningsansøgning, eller som du har tænkt dig at bruge i selve specialet. Med andre ord – udarbejd en referenceliste over dine kilder.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (11. januar 2017). Hvordan skriver man en forskningsansøgning?. Scribbr. Retrieved 22. september 2023, from https://www.scribbr.dk/vejviser-specialeskrivning/hvordan-skriver-man-en-forskningsansoegning/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.