Problemformulering i dit speciale

En problemformulering beskriver et problem eller en problemstilling, som skal løses i dit speciale.

Du har brug for den af to hovedårsager:

  • Problemformuleringen er trædestenen til din opgaves hovedspørgsmål. Hvis du ikke har identificeret et problem, kan du ikke formulere det spørgsmål, du vil undersøge.
  • Problemformuleringen giver dig fokus og får dig til at orientere dig mod noget meget specifikt.

De følgende trin hjælper dig med at opstille en problemformulering til dit speciale.

1. Identificer et generelt problemområde

Begynd med at identificere et problem, du gerne vil fokusere på. Afhængig af dit studieprogram eller dit fag kan dette problem være enten overvejende praktisk eller mere teoretisk i sin natur. Det valgte problem kan også relatere sig til at forstå baggrunden for en bestemt situation.

Eksempel på en praktisk problemstilling

Et gymnasium i København står foran et fald i antallet af elever, hvilket skyldes demografiske forskydninger, som ikke står til at ændre. Rektor er bekymret for, at den uro, som opstår af usikkerhederne omkring det kommende års kontrakter, gør lærerne ængstelige. Hun er bange for, at hvis ikke der gøres noget, vil de bedste lærere rejse og skolens omdømme tage skade.

Eksempel på en teoretisk problemstilling

Kostens betydning for børns atletiske præstationsevne er et forbigået forskningsemne.

2. Undersøg problemet nøjere

Næste trin er at undersøge problemet nærmere – med det formål at udvikle den forståelse, du har brug for til at kunne konkretisere det aspekt af problemet, som du vil undersøge i dit speciale.

Afhængig af, hvilken type problemstilling du har, kan din nærmere undersøgelse af problemet måske bestå i at konsultere litteratur og andre relevante kilder til information, eller det kan være, du tager kontakt til nogle eksperter. Når du udfører disse undersøgelser, skal du tænke på følgende spørgsmål:

Hvad skal problemundersøgelsen afklare?

Problemets kontekst: Hvem har et problem, og hvornår/hvor opstår problemet? Hvad er årsagen til problemet (stammer det fx fra tidligere forskning, eller er det relateret til faktorer, der har forandret sig?

Baggrund: Hvad ved vi om problemet? Hvad har forskere og andre involverede personer at sige om det? Hvad er der blevet gjort for at løse problemet? Har der været nogen vellykkede løsninger – hvis ja, hvorfor? Har der været særlig fokus på bestemte årsager?

Specificitet: Hvad er det præcis, du vil hjælpe med at løse? Hvad vil du ikke påtage dig at løse?

Relevans: Hvorfor er det vigtigt for samfundet eller faget at løse det pågældende problem? Hvad vil der ske, hvis det ikke bliver løst? Hvem vil mærke konsekvenserne?

3. Skriv din problemformulering

Når du har lavet noget research og besvaret nogle af spørgsmålene ovenfor, skulle du gerne have en idé om, hvad det specifikt er inden for dit problemområde, som du gerne vil beskæftige dig med.

Næste trin er så at omforme dette til en problemformulering, som konkret forklarer det problem, du gerne vil hjælpe med at løse, og demonstrerer relevansen af den research, du har foretaget.
Problemformuleringen behøver ikke at være begrænset til en enkelt sætning. Den kan også beskrives i et kort afsnit.

Eksempel på en problemformulering udtrykt med en enkelt sætning

Lærerne på Middletown skole har ikke de nødvendige færdigheder til at opdage eller på en passende måde guide begavede børn i klasserummet.

Eksempel på et problem udtrykt i et kort afsnit

De ansatte i Rabobank Netherlands er umotiverede efter annonceringen af en ny fyringsrunde. Samtidig fortsætter deres arbejdsbyrde med at være høj. Sygefraværet synes at stige, men HR-afdelingen har for tiden ikke de redskaber, der skal til for at monitorere, vurdere og forebygge problemet.

Checkliste til problemformulering

Næste trin: Formulér forskningsspørgsmål

Når du har skrevet din problemformulering, er du klar til at lave dit hovedspørgsmål samt tilhørende underspørgsmål.

Pas på: Selv om din problemformulering og dit hovedspørgsmål er nært beslægtede, er det ikke det samme.

Problemformulering Hovedspørgsmål
Lærerne på Middletown skole har ikke de nødvendige færdigheder til at opdage eller på en passende måde guide begavede børn i klasserummet. Hvilke teknikker kan lærere benytte sig af for bedre at kunne identificere og guide begavede børn?

Nogle universiteter bruger en form som kombinerer problemformulering og hovedspørgsmål. Sørg altid for at referere til det korrekte begreb, når du skriver, og når du kommunikerer med din vejleder.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (6. januar 2017). Problemformulering i dit speciale. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/vejviser-specialeskrivning/problemformulering-dit-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.