Eksempler på hovedsspørgsmål til et speciale

Hovedspørgsmålet er den vigtigste del af dit speciale. At gennemgå vores kriterier er en nem måde at afgøre, om dit hovedspørgsmål er godt eller dårligt.

Hovedspørgsmål Er det godt? Kriterie
Har drenge eller piger mest talent for teknologi, og spiller undervisning nogen rolle? Nej. Det er faktisk to spørgsmål i stedet for et. Endvidere er det for generelt og mangler veldefinerede begreber. Muligt at forske i samt specifikt
Hvad er ikonoklasme? Nej. Dette deskriptive spørgsmål er nok for ligefremt til at være et hovedspørgsmål. Men det kunne være et udmærket første underspørgsmål.
Hvad er de specifikke problemer og karakteristika ved forskellige typer af omstrejfende katte (fx gårdkatte, vildkatte, omstrejfende katte i byområder)? Ja. Det er et tydeligt formuleret definerende spørgsmål.
Spiller undervisning en rolle i skabelsen af et gymnasiums omdømme? Nej. Det er et begrænset inferentielt spørgsmål med et simpelt ja/nej svar. Muligt at forske i
Hvordan kan 2. Verdenskrig forklares? Nej. Dette forklarende spørgsmål er ikke specifikt nok og vil ikke føre til et klart svar. Muligt at forske i
Hvilke af følgende grupper af folk, der arbejder med musikproduktion, er de mest produktive: dem, der arbejder med klassisk, rock eller techno Nej. Det er ikke specifikt nok og er muligvis for bredt. Hvilke produktionsfolk? Hvor? Gennemførligt og specifikt
Hvordan kan man forbedre den seksualvejledning, som ansatte i psykiatrien i København giver til unge i distrikt X? Ja. Spørgsmålet er fokuseret og klart (selvom det måske er mere passende til en bachelorgrad eller lignende under kandidatniveau).
Hvordan kan fattigdom blandt immigranter reduceres i Holland? Nej. Dette emne er alt for bredt til at blive behandlet i et bachelorprojekt eller i et speciale. Gennemførligt og specifikt
Hvilken effekt har voldelige film på børns adfærd? Nej. Dette emne er også for bredt og skal gøres mere specifikt. Hvilken type adfærd vil man fx se på? Gennemførligt og specifikt
Hvilken effekt har det at udføre forebyggende spiritustests på antallet af folk, som kører efter at have drukket? Ja. Det er et velformuleret evaluerende spørgsmål..
Vil det føre til færre læsere under middel i 4. og 5. klasse, hvis man gør en større indsats for tidlig identifikation og afhjælpning af læsevanskeligheder i 3. og 4. klasse? Nej. Det er et prædiktivt spørgsmål (hvilket er ok) men det er for spekulativt. Et testspørgsmål ville passe bedre her; ”Hvilken effekt vil tidlig identifikation og afhjælpning af læsevanskeligheder i 3. og 4. klasse have på læseniveauer i 4. og 5. klasse)?”

Denne type spørgsmål er almindelige i naturvidenskabelig forskning. Men spørgsmålene bør ikke være for brede eller umulige at besvare. I en opgave under kandidatniveau ville et bedre testspørgsmål være ”Hvordan kan antallet af læsere under middel blive nedbragt i 4. og 5. klasse?”

Gennemførligt og specifikt

Lær mere om hovedsspørgsmål

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (11. januar 2017). Eksempler på hovedsspørgsmål til et speciale. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/vejviser-specialeskrivning/eksempler-paa-hovedsspoergsmaal-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.