Metode i dit speciale

Dit speciales metode beskriver, hvordan du vil foretage din undersøgelse. Vil du fx bruge en spørgeskemaundersøgelse, eller vil du holde dig til litteraturstudier?

Dit mål er at besvare spørgsmålene: ”Hvordan kan forskningen bedst udføres?” og “Hvorfor er netop den/de valgte metode(r) passende?”. Når du udfærdiger dit forskningsdesign og din forskningsansøgning er det vigtigt at du også indikerer dit valg af metode.

Dit speciales hovedspørgsmål og underspørgsmål samt de krav, din uddannelsesinstitution eller din vejleder stiller, afgør tilsammen, hvilken type forskning og metoder du kommer til at vælge.

Hvordan skal jeg vælge min forskningsmetode?

Der er to grundlæggende beslutninger, du skal træffe, når du kortlægger din metode: Hvilken type forskning, du vil udføre samt hvilke metoder, du vil benytte dig af.

Dit hovedspørgsmål samt typen eller kategorien af dine forskningsspørgsmål leder dig på vej i beslutningsprocessen.

1. Hvilken type forskning vil jeg lave?

Der findes talrige typer af forskning, og mange af dem ligner hinanden. At skrive et speciale involverer normalt brugen af flere typer forskning.

To velkendte forskningskategorier er kvantitativ forskning (som fokuserer på tal og mængder) og kvantitativ forskning (som ofte beskæftiger sig med ”hvorfor” og ”hvordan”-spørgsmål.

2. Hvilke forskningsmetoder skal jeg bruge?

Den forskningsmetode, du anvender, vil være tæt forbundet med den type forskning, du vælger at udføre. For eksempel vil casestudier tit medføre interviews, mens eksperimentel forskning (som navnet siger) generelt består i at udføre eksperimenter.

Almindelige forskningsmetoder kan fx være:

  • Litteraturstudie
  • Dataindsamling
  • Interviews
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Observationer
  • Eksperimenter
  • Analyser af data

Eksempel på en enkel forskningsmetode

Eksempel på et hovedspørgsmål

Hvilke faktorer får besøgende i onlinebutikken Cool Blue til i sidste ende at foretage deres køb i en traditionel forretning?

  1. Deskriptiv forskning er nødvendig for at udforske de underliggende faktorer, som knytter sig til situationen. Her ville en litteraturgennemgang være en passende forskningsmetode.
  2. Kvantitativ research er påkrævet for bedre at forstå forbrugerholdninger og -adfærd. Til dette formål kan en spørgeskemaundersøgelse med lukkede svar være den bedste forskningsmetode.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (11. januar 2017). Metode i dit speciale. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/vejviser-specialeskrivning/metode-i-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.