Underspørgsmål i dit speciale

Et hovedspørgsmål kan som regel ikke besvares på én gang. Det er grunden til, at underspørgsmål er vigtige: De lader dig besvare dit hovedspørgsmål trin for trin.

Måden, du formulerer dem på, vil hjælpe dig med at afgøre, hvordan du i sidste ende skal udføre din forskning.

Hvad karakteriserer et godt underspørgsmål?

Gode underspørgsmål og gode hovedspørgsmål har næsten identiske egenskaber. Herudover er det imidlertid vigtigt at notere sig følgende væsentlige kendetegn, når underspørgsmålene udformes:

  • Underspørgsmål bør være mindre komplekse end hovedspørgsmålet;
  • Et enkelt underspørgsmål bør ikke kombinere forskellige typer forskning;
  • Et underspørgsmål bør kun stilles, hvis man har brug for svaret til at besvare sit hovedspørgsmål; og
  • Der bør generelt inkluderes en eller to deskriptive eller komparative underspørgsmål.

Hvilken rækkefølge skal underspørgsmål ordnes i?

Underspørgsmål præsenteres ofte i en logisk rækkefølge. For eksempel kan det tænkes, at det første underspørgsmål skal besvares, før man kan komme i gang med det næste. Start altid med eventuelle deskriptive eller komparative spørgsmål.

Eksempler på et hovedspørgsmål med underspørgsmål

Hovedspørgsmål

Hvad er argumenterne for en europæisk bankskat baseret på, og hvordan ville en sådan se ud?

Underspørgsmål

Hvordan kunne en Europæisk bankskat implementeres ifølge den siddende regerings argumenter? (deskriptivt spørgsmål)

Hvilke lande har en bankskat på finansielle transaktioner? (deskriptivt spørgsmål)

Hvordan skulle en bankskat se ud på europæisk niveau? (evaluerende spørgsmål)

Hvor mange underspørgsmål skal man bruge?

Der er intet fast antal underspørgsmål, som du må bruge. Men generelt gælder det, at jo mere komplekst dit emne er, jo flere underspørgsmål har du brug for.

Prøv at begrænse dig til fire eller fem underspørgsmål. Hvis du føler, du har brug for mere end dette, kan det være en indikation på, at dit hovedspørgsmål ikke er specifikt nok. I dette tilfælde er det bedre at revidere sin problemformulering og prøve at stramme sit hovedspørgsmål op.

Typer af forsknings-underspørgsmål

Underspørgsmål kan inddeles i forskellige typer af forskningsspørgsmål.

Hypoteser i stedet for underspørgsmål

Du kan også vælge at arbejde med hypoteser i stedet for underspørgsmål. Hypoteser er udsagn, som du tester i dit speciale.

Når du har formuleret dine underspørgsmål, kan du gå videre til at skabe et forskningsdesign til din forskning.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (11. januar 2017). Underspørgsmål i dit speciale. Scribbr. Retrieved 22. september 2023, from https://www.scribbr.dk/vejviser-specialeskrivning/underspoergsmaal-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.