Tempus i afsnit

De forskellige afsnit i et engelsksproget bachelorprojekt og speciale har tendens til at anvende forskellige tidsformer (tempus).

Det følgende er en gennemgang af disse tendenser i akademisk arbejde på engelsk afsnit for afsnit. Vær dog opmærksom på at selvom det er behjælpeligt at være opmærksom på disse tendenser forekommer der dog undtagelser.

Nedenstående overblik kan vejlede dit arbejde men husk at det kan være nødvendigt at ændre tidsformer i et givent afsnit alt efter hvad du skriver om.

Abstract eller Summary

Present simple: bruges til at angive fakta; til at sige hvad afhandlingen gør

This thesis examines the ways that ecological poetry relates to political activism.

Our research suggests better economic policies.

Present perfect: bruges til at angive tidligere begivenheder eller forskning som stadig er relevant for nutiden

Thinkers have examined how ecological poetry relates to political activism.

Other economists have suggested different economic policies.

Indledning

Present simple: bruges til at angive hvad afhandlinge gør og hvorfor det er vigtigt

This research is relevant to how we understand the role of poetry.

Effective economic policies help societies to prosper.

Past simple: bruges til at bringe historisk baggrund

In his time, Thoreau concerned himself with living in harmony with nature.

Ronald Reagan’s policies changed America’s political landscape. 

Teoriafsnit

Present simple: bruges til at beskrive teorier og angive definitioner

In lyric poetry, the speaker presents his perspective on a given situation.

“Reaganomics” refers to the economic policies of Reagan administration.

Litteraturstudie

Present perfect: bruges til at angive forskning som stadig er relevant for afhandlingens nuværende forskningsinteresse (se “Abstract eller Summary”) afsnittet foroven

Metodologi og Resultater

Past simple: bruges til at angive begivenheder der begyndte og endte i fortiden, såsom et eksperiment

We conducted semi-structured interviews with the participants.

We found that participants had much to say about their workplaces.

A multivariate linear regression was used.

Present simple: bruges til at beskrive et metodisk værktøjs funktion (som ikke ændres over tid)

Multivariate linear regressions are revelant to use for sets of correlated random variables.

Konklusion eller Diskussion

Present simple: bruges til at angive fortolkninger af data

The results indicate a steady increase in net gain for x and y companies.

We cannot conclude that this growth will continue on the basis of this study.

Afgrænsning

Past simple: bruges til at angive detaljer om hvordan studiet har fundet sted

The sample size was adequate for a qualitative analysis, but it was not big enough to provide good grounds for predictions.

Anbefalinger og Implikationer

Modal auxiliary (kaldes ofte for hjælpeverber på dansk): bruges til at angive mangel på et bestemt udfald.
Simple future with hedging word (kaldes ofte for afklarende ord): bruges til at angive tanker om hvad fremtidige studier kan fokusere på, og til forsigtige forudsigelser

Modal auxiliary: Responses to the survey suggest that many more people in this profession may be unsatisfied with their vacation time.

Modal auxiliary: Future research should conduct more sustained investigations of this phenomenon.

Simple future with hedging word: The results of the study indicate that the glaciers will likely continue to melt.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Tempus i afsnit. Scribbr. Retrieved 22. september 2023, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/tempus-i-afsnit/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.