Eksempler på specialer og andre studieopgaver

Vi ved fra egen erfaring hvor svært det kan være at skrive speciale og studieopgaver generelt. Når du skriver speciale og andre studieopgaver kan det være en stor hjælp at læse andres opgaver. Det kan give dig et godt indblik i, hvad der forventes og hvordan du bør sammensætte din opgave

Derfor har vi lavet nedenstående liste med både danske og internationale opgaver som på den ene eller anden måde har opnået udmærkelse. Desuden kan du finde databaser med opgaver fra en lang række danske og internationale universiteter.

Fælles for alle nedenstående opgaver er, at de bestrider et højt fagligt niveau og en gennemført skriftlig fremstilling. Det kan anbefales at få dit speciale korrekturlæst, hvis du også ønsker en gennemført skriftlig fremstilling.

Hvert universitet og studieprogram har egne regler

Inden du læser opgaverne igennem er det dog vigtigt at du er opmærksom på at alle studieprogrammer har forskellige krav til hvordan opgaver bør udarbejdes.

Det drejer sig både om formatering og layout såvel som specifikke krav til valg af metode og komposition i opgavens emnegrundlag. Derfor anbefaler vi at du sætter dig godt ind i de retningslinjer dit universitet og studieprogram angiver.

Til trods for dette går mange facetter igen på tværs af studieprogrammer og universiteter. Eksempelvis følger langt størstedelen af specialer en bestemt struktur som sjældent afviges fra. Derfor kan det være en stor hjælp at læse igennem særligt godt udarbejdede eksemplarer.

Eksempler på danske specialer som har modtaget prisnomineringer

Universitet: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Disciplin: Jura
Forfatter: Christian Brown Prener
Pris: Prisopgave fra Justitsministeriet 2015
Niveau: Speciale – Kandidatspeciale
Titel: Fremmedkrigere i et juridisk perspektiv: Kan rekrutteringen af danskere til Islamisk Stat stoppes med respekt for menneskerettigheder og andre internationale forpligtelser?

Universitet: Copenhagen Business School
Disciplin: Kommunikation & Virksomhedskommunikation
Forfatter: Mathilde Astrup Madsen & Julie Grønhøj Carlsen
Pris: RelationsPeople Pris for årets speciale i 2015, K-Forum
Niveau: Speciale – Kandidatspeciale
Titel: Et kvalitativt studie af purpose branding i et samfunds-, forbruger og brandingperspektiv – Et casestudie af Anthon Bergs purpose You can never be too generous

Universitet: Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi
Disciplin: Informationsvidenskab og kulturformidling
Forfatter: Kjartan Holm Trætteberg
Pris: DBC prisen for informationsvidenskab 2015
Niveau: Speciale – Kandidatspeciale
Titel: Algoritmisk deltagelse i digitale genre

Universitet: Aalborg Universitet, Copenhagen Institute of Technology
Disciplin: Kommunikation & Virksomhedskommunikation
Forfatter: Mathilde Astrup Madsen & Julie Grønhøj Carlsen
Pris: RelationsPeople Pris for årets speciale i 2015, K-Forum
Niveau: Speciale – Kandidatspeciale
Titel: Social Valuta: Når relationer bliver betalingsmiddel

Eksempler på internationale Ph.D.-afhandlinger som har opnået priser

Nedenfor kan du finde en række Ph.D.-afhandlinger fra internationale universiteter som alle har opnået prisnomineringer. De kan være interessante at læse da de er nomineret for deres eksemplariske udarbejdelse.

Universitet: California Institute of Technology
Disciplin: Physics
Forfatter: Michael P. Mendenhall
Pris: Dissertation Award in Nuclear Physics 2015
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Title: Measurement of the neutron beta decay asymmetry using ultracold neutrons

Universitet: University of Oxford – St Hilda’s College
Disciplin: Computer Science
Forfatter: Mattias P. Heinrich
Pris: 2014 Sullivan Thesis Prize
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: Deformable lung registration for pulmonary image analysis of MRI and CT scans

Universitet: University of Illinois at Urbana-Champaign
Disciplin: Mathematical, Physical & Life Sciences Division – Engineering Science
Forfatter: John Criswell
Pris: 2014 Doctoral Dissertation Award
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: Secure Virtual Architecture: Security for Commodity Software Systems

Universitet: University of Wisconsin-Madison
Disciplin: Economics
Forfatter: SeoJeong Lee
Pris: 2014 Zellner Award
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: Misspecification-Robust Bootstrap for Moment Condition Models

Universitet: Stanford University
Disciplin: Management Science and Engineering
Forfatter: Shayan O. Gharan
Pris: Doctoral Dissertation Award 2013
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: New Rounding Techniques for the Design and Analysis of Approximation Algorithms

Universitet: University of Minnesota
Disciplin: Chemical Engineering
Forfatter: Eric Vandre
Award: Dissertation – Doctor of Philosophy
Grad: 2014 Andreas Acrivos Dissertation Award in Fluid Dynamics
Titel: Onset of Dynamics Wetting Failure: The Mechanics of High-speed Fluid Displacement

Universitet: Erasmus University Rotterdam
Disciplin: Management
Forfatter: Ezgi Akpinar
Pris: McKinsey Marketing Dissertation Award 2014
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: Consumer Information Sharing: Understanding Psychological Drivers of Social Transmission

Universitet: University of Yale
Disciplin: Economics
Forfatter: Zhipeng Liao
Pris: 2012 Zellner Award
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: Shrinkage Methods for Automated Econometric Model Determination

Universitet: University of Washington
Disciplin: Computer Science & Engineering
Forfatter: Keith N. Snavely
Pris: Doctoral Dissertation Award 2009
Grad: Dissertation – Doctor of Philosophy
Titel: Scene Reconstruction and Visualization from Internet Photo Collections

Opgaver på online databaser

Her kan du finde en række universiteters databaser med publicerede opgaver. Opgaverne varierer fra almene eksamensopgaver over bachelorprojekter og specialer.

Århus Universitet: http://library.au.dk/materialer/specialer/
Københavns Universitet: http://bibliotek.science.ku.dk/soegfind/specialer_opgaver/
Copenhagen Business School http://studenttheses.cbs.dk/

På databaserne kan du finde flere tusinde opgaver indenfor de discipliner universiteternes institutter spænder over.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (9. december 2016). Eksempler på specialer og andre studieopgaver. Scribbr. Retrieved 22. september 2023, from https://www.scribbr.dk/eksempler-opgaver/eksempel-speciale-studieopgaver/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.