At korrekturlæse akademiske opgaver er disciplin, der har sin egen eksistensberettigelse. Vores korrekturlæsere tager højde for den akademiske stil, som du har brug for at skrive i, når de korrekturlæser din opgave. Præcis derfor har vi udviklet Scribbrs Forbedringsmodel©.

Når vi gennemgår din opgave, kigger vores korrekturlæser på alle dens komponenter. Men vær opmærksom på, at vi aldrig tjekker den egentlige indholdsmæssige del af dit dokument.

Scribbrs Forbedringsmodel© er i delt op i to dele: En gennemgang af dit sprog og en gennemgang af din akademiske skrivestil.

Del 1 – Dit sprog

Problemområde Konkret emne
1. Er alle ord stavet korrekt? Generelle stavefejl og slåfejl
Sammensætte navneord
Sammensatte adjektiver
UK vs. US stavning i engelske opgaver
Brug af store bogstaver
2. Er de korrekte ord blevet anvendt? Artikler
Pronominer
Demonstrativer
Ordvalg
Præpositioner
Verber
Konjunktioner
3. Er sætningerne konstrueret rigtigt? (Sammenhæng, ordklasser mv.) Transitive verber: Korrekt transitivitet – fx ligge/lægge
Korrekt personligt possessivt pronomen (fx hans/hendes/sin)
Ordrækkefølge i simple sætninger
Ordrækkefølge i komplekse sætninger
Ordrækkefølge i lister
Verbernes tid og bøjning – fx nutid/datid samt kort/lang tillægsform
Manglende ord
Ufuldstændige sætninger
Redundans
4. Er den korrekte tegnsætning blevet anvendt? Komma
Punktum
Kolon
Periods
Citationstegn
Parentes
Tankestreg
Bindestreg
5. Hvordan er stilen? Minimer brugen af passivkonstruktioner (verber i passiv)
Undgå kluntede formuleringer
Undgå for lange og overlæssede sætninger
Brug passende sætningsindledere
Brug varieret ordforråd
Brug varierede sætningsstrukturer
6. Er arbejdet konsekvent? Stavemåder
Brugen af store bogstaver
Verbernes bøjning i tid og modus (inden for afsnit eller de forskellige dele af et speciale)
Generel tegnsætning
Kommatering
Citationstegn

 

Del 2 – Din akademiske skrivestil

Problemområde Konkret emne
1. Har teksten en akademisk tone: Brug af akademiske ord og udtryk
Undgå upassende ord og vendinger
Undgå uklare og redundante formuleringer
2. Er citater skrevet korrekt? Integrér dine citater i teksten
Brug af korrekt tegnsætning i citater
Stavefejl i citater
3. Er tal skrevet korrekt? Brug af ord eller tal til at udtrykke tal
Brug af komma og punktum i tal
Brug af symboler og enheder med tal
4. Er forkortelser skrevet korrekt? Tilstrækkelig introduktion/forklaring af forkortelser
Konsekvent brug af forkortelser
Overensstemmelse med øvrige regler for forkortelser
5. Er synsvinklen i teksten korrekt? Undgå brug af 1. person (når det er påkrævet)
Undgå brug af 2. person
Brug af en konsekvent synsvinkel i teksten
6. Er din måde at skrive på forståelig? Undgå uklare sætninger
Undgå at anvende tider af verberne, som passer bedre i en anden del af dit speciale