Altid personlig feedback fra din korrekturlæser

editor-pic Eksempel på feedback fra korrekturlæser Anne

Hej Jens,

Du har skrevet en spændende opgave, der gør én klogere på vores samfundsøkonomis historiske forudsætninger.

Man kan mærke på din måde at skrive på, at du har en god forståelse af dit stof og kan formidle denne til læseren.

Alligevel er der ting, der kan rettes op på. Jeg har foretaget en hel del rettelser af forskellige ukorrektheder inden for stavning, grammatik og tegnsætning. Jeg gennemgår dem her i brevet.

Til slut giver jeg dig nogle konkrete anvisninger på, hvordan du kan få en endnu mere sikker og præcis akademisk skrivestil.

Tegnsætning

Kommaer: Der er både for få og for mange – afhængig af sammenhængen. Der er dog overvægt af steder, hvor der er for få kommaer - tjek, hvor jeg har sat flere igennem hele opgaven. Et eksempel er følgende, hvor du har en såkaldt indskudt sætning (sat i kursiv) s. 1, s. 4 ” … et samfund, som har så opdelte arbejdsopgaver, (…)”

Steder med for mange kommaer: Specielt er der en del kommaer efter sætningsindledninger uden udsagnsled/verbal, og normalt skal der være både et grundled/subjekt og et udsagnsled/verbal, før man ville sætte et komma i disse tilfælde – se fx kommentaren s. 6 sidste linje.

Stavning og grammatik

Titler (Økonomisk teori og økonomisk udvikling): Følgende skrives med stort i bogtitler: Enten 1. bogstav med stort eller første bogstav plus vigtige ord. Dvs. man kunne også vælge at skrive ”Økonomisk Teori og Økonomisk Udvikling”. Man skriver normalt kolon efter forfatternavnet og inden titlen på en bog (i fodnoterne).

Udsagnsord/verber

- ede/-ende: Endelsen -ede er datid. Endelsen -ende er lang tillægsform af udsagnsordet/verbet. Endelsen -ene er flertal af et navneord/lang tillægsform. Der er forskellige rettelser af denne art gennem hele opgaven.

Tid: Man bør holde sig til en bestemt tid inden for et afsnit (nutid/datid), så an undgår at skifte rundt mellem tiderne. Et tydeligt eksempel er på s. 7, se kommentar nr. 6 på siden.

Sammensatte ord: De skrives i ét ord på dansk – i modsætning til engelsk. Der er nogle stykker af disse rundt omkring i opgaven.

Akademisk stil

Hvis man vil have en overbevisende akademisk skrivestil, skal man forsøge at styre udenom dagligdags/mundtligt sprog og vage/upræcise begreber. Begge dele forekommer i din opgave, og jeg giver dig lige et par eksempler, så du kan se, hvad jeg mener:

Mundtligt/skriftligt sprog: I akademisk skrivning bør man forsøge at undgå mundtligt eller alt for dagligdags sprog. En af grundene er, at det ofte er for vagt og upræcist. Et eksempel er s. 5, hvor jeg har foreslået at erstatte ’blev lavet af’ med ’udgjordes’. Se også andre kommentarer i opgaven, bl.a. s. 8 og 9, hvor der er foreslået rettelser, der giver en mere akademisk stil.

Ordvalg, der resulterer i uklart indhold: fx ’værdigeneration’ s. 8. Dansk er et sprog, hvor man kan konstruere sine egne sammensatte ord, og det kan nogle gange give nogle udfordringer, idet man kan komme til at lave nogle ord, der ikke altid er helt entydige. Således foreslår jeg at ændre ’værdigeneration’ til værdiakkumulation’ (se også kommentaren på siden). Flere eksempler bl.a. s. 8 og 9.

God fornøjelse med at acceptere alle ændringerne!

Hilsner fra,

Anne

Eksempel på korrekturlæst afhandling

example-proofreading-nl-screen

Download eksemplet som .docx