Guide til Scribbr’s plagiatkontrol

Plagiatkontrollen starter så snart du har fuldført betalingen. Scribbr’s plagiatkontrol sammenligner indholdet af dit dokument med milliarder af kilder fra Ephorus-databasen. Så snart en kildetekst er sammenfaldende med teksten i dit dokument, vil kilden blive noteret og den relevante passage vil blive markeret i dit dokument.

Resultat af plagiatkontrol

Originalitetsscore

1. Originalitetsscoren

Originalitetsscoren er det tal der viser, hvilken procentdel af dit dokument er originalt. Reglen er, jo højere procentdel, des mere original er din tekst.

Når dele af din tekst er uoriginal, falder denne procent. Men dette betyder ikke automatisk, at du har begået plagiering. Hvorvidt du har plagieret, afhænger af hvordan du har citeret og omskrevet kilderne og om du har brugt den korrekte referencestandard.

2. Liste med sammenfaldende kilder

Denne liste viser hvilke kilder SCRiBBR’s plagiatkontrol har fundet. Du kan øjeblikkeligt se kilden ved at trykke på linket. Antallet af ord viser hvor mange ord, der blev fundet i kildeteksten. Jo flere ord der er ens med kildeteksten, des større del af din tekst er ens med kilden.

3. Dokumentet

Ethvert sammenfald der er fundet, vil blive markeret med orange. Den blå sektion viser dig præcis hvordan kildeteksten ser ud. Ved at trykke på linket under det orange fragment, kommer du direkte til kildeteksten.

At arbejde med resultaterne

For hvert sammenfald der er fundet, skal du beslutte om du har begået plagiering og dermed om du skal ændre teksten. Du kan bruge følgende handlingsplan til at gøre dette.

1. 2. 3. 4.

1. skridt: Se på de markerede dele af teksten

Første skridt er at se efter sammenfald, som blev fundet i dit dokument. Sammenfaldne udtryk er markeret med orange. Nu skal du beslutte om disse udtryk er citater eller omskrivninger.

2. skridt: Er dette en omskrivning?

Når du omskriver, skriver du information fra en kildetekst med dine egne ord. Hvis SCRiBBR’s plagiatkontrol viser sammenfald, har du formentlig ikke omskrevet korrekt. I så fald, bør du forbedre måden du omskriver på.

2. skridt: Er dette et citat?

Et citat er en del af en tekst som du har kopieret bogstaveligt fra en kildetekst. Et citat på mindre end 40 ord bør altid være i “citationstegn”. Et citat på 40 ord eller mere bør desuden være i en separat tekstblok.

3. skridt: Gør omskrivningen bedre

Du kan forbedre din omskrivning ved at bruge flere af dine egne ord og bruge synonymer.

3 skridt: Gør citatet bedre

Du kan kopiere en del af en tekst bogstaveligt, hvis du sætter citationstegn omkring. Dette vil ikke blive betragtet som plagiering. Hvis du ikke har gjort det endnu, så sæt citater i citationstegn.

4. skridt: Har du brugt den korrekte referencestandard?

For hvert citat eller omskrivning er du forpligtet til at anerkende den kilde du har brugt. Navngiv kilden efter den korrekte referencestandard.

Ingen garanti

En høj originalitetesscore er ingen garanti for at din afhandling ikke indeholder plagieret indhold. Det er kun en indikator du kan bruge til at forhindre utilsigtet plagiering. Det kan altid ske, at bestemte kilder ikke blev fundet under SCRiBBR’s plagiatkontrol. Du er altid den eneste ansvarlige for at undgå plagiering i dit arbejde.